Kirjoittajat

FT, dosentti Päivi Räisänen-Schröder on 1500-1700-lukujen uskonnollisuuteen erikoistunut historioitsija. Hänen saksankielinen väitöskirjansa Ketzer im Dorf  käsitteli luterilaisen kirkon ja esivallan käsityksiä kielletyn kastajaliikkeen edustajista 1500-1600-lukujen Württembergissä sekä kastajiksi epäiltyjen verkostoja ja selviytymisstrategioita seurakuntien tarkastuspöytäkirjojen valossa (saksankielisiä arvosteluja julkaistu mm. sivustoilla H-Soz-u-Kult ja sehepunkte.de). Myöhemmissä tutkimuksissaan hän on käsitellyt mm. sukupuolen ja marttyyriuden merkityksiä 1500-luvulla, lukemisen historiaa, ensimmäistä suomenkielistä luonnonoppia (Johan Frosterus, Hyödyllinen huwitus, 1791) sekä jesuiittojen parannustoimintaa uskonnon ja lääketieteen risteyskohdassa. Hänen viimeisin kiinnostuksen kohteensa on tunteiden historia uuden ajan alussa etenkin uskonnon ja sukupuolen näkökulmasta.

Räisänen-Schröderin tutkimusprofiili TUHAT-tietokannassa.

TT Sini Mikkola on kirkkohistorian tutkija. Hänen tieteidenvälinen väitöskirjansa käsittelee Martin Lutherin (1483-1546) ihmiskäsitystä. Väitöskirjassa kysytään, millä tavoin sukupuolittunut ruumiillisuus oli Lutherin ihmiskäsityksen perusta ja minkälaista naiseutta ja mieheyttä Luther rakensi lähtien liikkeelle ihmiskehosta. Mikkola on myös julkaissut tieteellisiä artikkeleita, jotka käsittelevät reformaation naistoimijoita ja Lutherin itsekertomusta. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat muun muassa Saksan reformaatio, myöhäiskeskiajan ja varhaismodernin ajan uskontohistoria, erityisesti sukupuolen ja ruumiin historia, sekä narratiivisuus.

Mikkolan tutkimusprofiili TUHAT-tietokannassa.

 

Kirjoittajien yhteystiedot

refoblogi[at]gmail.com