Tässä blogissa tutustutaan kevyen akateemisesti reformaatiokauden historialliseen rikkauteen, josta kirjoittajat, tutkijat Päivi Räisänen-Schröder ja Sini Mikkola välittävät välähdyksiä erityisesti saksankielisten reformaatioiden piiristä. Tarkastelua laajennetaan Martin Lutherista, Wittenbergistä ja muista reformaation perinteisesti keskeisinä pidetyistä henkilöistä ja paikoista vähemmälle huomiolle jääneisiin ilmiöihin, henkilöihin ja teemoihin sekä erilaisiin rajankäynteihin.